Vltava nás provází už více jak 10 let a my cítíme povinnost se o ni a její okolí starat, pečovat a odvděčit se jí za všechny zážitky, které můžeme v její blízkosti zažívat. Díky našim partnerům a vůli nás organizátorů i vás běžců věříme, že jsme na dobré cestě! Ale jak to tak bývá, vždy je prostor ke zlepšení.

Pojďte s námi prozkoumat kroky, jak se o Vltavu a okolí starat lépe a efektivněji!

Organizace WWF a ochrana řek

Jsme moc rádi, že je naším letošním partnerem právě organizace WWF, která se snaží chránit přírodu a pomáhá lidem pronikat do světa udržitelnosti. Protože co si budeme povídat - planetu Zemi máme pouze jednu. Je to náš domov.

Zaměřuje se také na ochranu řek, kam patří i naše Vltava. Samotná řeka i její povodí jsou po staletí využívány lidmi – jako vodní cesta, zdroj surovin (pěstování, těžba rašeliny) nebo využívání půdy pro zemědělství. V současnosti je tento ekosystém v kritickém stavu. Evropské řeky jsou blokovány milionem bariér, z nichž 150 000 v současnosti neslouží žádnému účelu a brání migraci ryb. Největší takovou překážkou u nás je tzv. vltavská kaskáda, soustava vodních děl na dolním a středním toku Vltavy.

Ale! Po drsném úvodu přichází i dobré zprávy. Celá naše krajina má stále šanci pro navrácení své biologické rozmanitosti. Evropská komise v loňském roce představila návrh zákona o obnově přírody. Je postaven na myšlence, že již nestačí chránit z přírody to, co zbylo, ale že je potřeba začít přírodu obnovovat. Kroky pro obnovu čekají i naši Vltavu a její povodí. Pomůžete prosadit ambiciózní, ale zároveň kriticky nezbytnou obnovu české i evropské přírody? Nyní můžete na webu WWF vyzvat klíčové rozhodovací činitele, aby začali jednat. Ukažme jim, že nám příroda není lhostejná a připojte se ke kampani #MOVE4NATURE!

Ač se může na první pohled zdát, že ochrana je pouze v rukách politiků a dalších mocných, není to pravda - každý z nás se může zapojit a podílet se na ochraně a obnově nejen naší milované Vltavy. Jak na to?

 • Přidejte se ke kampani OBNOVA PŘÍRODY, čímž vyzvete evropské premiéry k prosazení ambiciózního zákona o obnově přírody.

 • Přidejte se k hashtagu #MOVE4NATURE během vašeho běhu a upozorněte tak na důležitost přírody

 • Snižte spotřebu vody ve vaší domácnosti

 • Zachycujte dešťovou vodu

 • Podporujte odstraňování překážek na řekách, které brání přirozené migraci ryb

 • Inspirujte se zdravějším a udržitelnějším jídelníčkem “Dobré pro vás, dobré pro planetu”

 • Sledujte aktivity organizace WWF na Twitteru LinkedIn, ať vám neuteče příležitost podílet se na obnově přírody

 • Nezapomeňte navštívit WWF stánek v cíli Vltava Run a dozvědět se více!

Odpadkový minimalismus

Snažíme se, aby po nás v povodí Vltavy zůstaly jen stopy od bot a ne odpadky. Proto po každém závodě uklízíme celou trasu, její okolí a sbíráme veškeré odpadky. Pojďme se společně podílet na tom, aby byl Vltava Run a jeho okolí stále krásné a čisté!

Udržujte pořádek - Své odpadky na vyhození si uložte do batohu či kapsy a vyhoďte do nejbližšího koše.
Mějte se na pozoru - Pokud uvidíte na zemi obal od gelu či tyčinky, nebuďte lhostejní a seberte ho. Těch 5 sekund na zastavení a sebrání vám tempo nezkazí, ba naopak! Pocit z dobrého skutku vás požene ještě rychleji.
Sebraný odpad roztřiďte - Co kam patří a další zajímavosti o třídění odpadu najdete na stránce Samosebou!

Abychom vám sběr odpadu ulehčili, na závodě od nás dostanete odpadkové koše. A co pak s ním? V místech předávek bývají třídící místa, kde můžete veškeré odpadky pečlivě roztřídit.

Dvakrát použijte, jednou vyhoďte

Předtím, než se rozhodnete skoncovat se životem věcí, rozmyslete si, zda je to opravdu nutné a nejdou využít ještě někdy jindy či jinak. Minimalizace odpadu je prevence k tomu, aby ho bylo co nejméně. To je základní kámen, od kterého se odrazit.

 • Pořizujte si věci, které jsou dlouhodobé a je možné je použít opakovaně.

 • Danou věc se snažte využívat co nejvíce.

 • Pokud je věc ve stavu, kdy ji nelze použít, vyhoďte ji do příslušné popelnice ci koše.

A co obávané plasty? Sami o sobě nejsou špatné, ale problém spočívá v tom, jak se k nim chováme - když se do přírody nevyhodí, ale správně roztřídí a recyklují, tak mohou posloužit jinde, třeba na naše letošní medaile!

Ve spolupráci je síla

Probíháme mnoha městy a vesnicemi, proto jsme moc rádi, že místní obyvatelé a komunity považují závod za sportovní svátek a podílejí se na něm velmi originálně - Opékání buřtů nebo pečené selátko na předávkách zažijete pouze na Vltava Run! S jednotlivými vesnicemi a městečky probíhá každoroční spolupráce na organizaci závodu, pro který je potřeba zajistit stanoviště pro předávky štafety. Přečtěte si slova přímo od naší paní řídící Květy: „Chceme, aby Vltava Run podporoval komunity v místech, kudy se běží. Některé jiné závody mají organizační týmy, které se během závodu přesouvají, ale my jsme zapojili místní. Nebylo sice jednoduché sehnat lidi na celou trasu, protože nikde není například seznam všech sborů dobrovolných hasičů. Takže nezbývalo, než obvolat jednu obec po druhé. Ale stálo to za to, protože dnes máme tým více než 500 skvělých pomocníků, jejichž práce se každý rok jen zlepšuje – a také je rádi za práci oceníme.“

Udržitelnost totiž není pouze o životním prostředí, ale také o společnosti, jejím rozvoji a schopnosti spolupracovat. Děkujeme všem, kteří se na tom podílí!

Bez dopadu!

Je nám jasné, že zorganizovat tak rozsáhlý závod je pro přírodu fuška. Proto jsme se zavázali k iniciativě Bez dopadu a snížení naší celkové stopy na životní prostředí. Jaké kroky tam spadají?

 • Třídění odpadu

 • Omezení jednorázových plastů

 • Minimalizace uhlíkové stopy

 • Digitalizace

 • Vzdělávání veřejnosti

 • Stop plýtvání jídlem

 • Vícepoužitelné vybavení

 • Zelená energie

Pracujeme na tom, abychom zapracovali co nejvíce kroků ze seznamu. I vy se můžete zapojit do Bez dopadu jako sportovec, či firma! Vyberte si krok(y), na kterých chcete pracovat a dejte si osobní výzvu! I malý krok se počítá.

Sdílejte příspěvky a označujte hashtagem #bezdopadu, ať se můžeme vzájemně inspirovat.

Závod pojistila Kooperativa